MDIEU: Investeren in duurzame inzetbaarheid

In 2024 biedt de MDIEU-subsidie bedrijven weer de kans om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat werknemers gezond, gemotiveerd en productief blijven gedurende hun gehele carrière, ondanks veranderingen binnen hun werkgebied. Goed nieuws: uitgaven voor vitaliteitsprogramma’s kunnen mogelijk onder de MDIEU-regeling vallen.

Wat is de MDIEU-regeling?

De MDIEU-regeling, een initiatief van de Rijksoverheid, streeft ernaar om iedereen vitaal de pensioenleeftijd te laten bereiken. Tot en met 2025 stelt de overheid bijna een miljard euro aan subsidies beschikbaar om zowel sectoren als bedrijven te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. in april en september 2024 zijn er nieuwe mogelijkheden voor organisaties om subsidieaanvragen in te dienen, startend bij €75.000 per project. Jouw organisatie financiert zelf 50% van de kosten, terwijl de andere 50% gesubsidieerd wordt. Een unieke kans om gezamenlijk te investeren in een werkomgeving waar iedereen gezond en vol energie zijn pensioen haalt.

Team deelname aan vitaliteitsprogramma ondersteund door MDIEU-subsidie

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Gezonde en gemotiveerde werknemers vormen de basis van elk bedrijf. Investeren in duurzame inzetbaarheid van je personeel zorgt ervoor dat ze met plezier en energie hun taken blijven uitvoeren. Dit draagt bij aan een lagere verzuim en verhoogt de productiviteit en positiviteit binnen de organisatie. Door een omgeving te creëren die welzijn en ontwikkeling vooropstelt, versterk je niet alleen het individu, maar bouw je ook aan een veerkrachtige organisatiecultuur die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Investeren in vitaliteit loont

Volgens recente cijfers van TNO bedragen de kosten voor psychisch verzuim momenteel 3,3 miljard euro, oftewel gemiddeld €12.000 per werknemer per jaar. Werkgevers die in de inzetbaarheid van hun personeel investeren, kunnen tienduizenden euro’s besparen. Het is een investering die niet alleen jouw team ondersteunt, maar ook leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen voor jouw organisatie. Een investering in een gezondere en productievere toekomst voor jouw team.

Ben je geïnteresseerd in de MDIEU-subsidie voor een vitaliteitsprogramma binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je eventueel doorverwijzen naar een intermediair.