Hoe zet je diversiteit en inclusie effectief in?

Wat levert een divers team op? In een team waar het nét wringt, waar ruimte is voor verschillende perspectieven, kom je tot creatievere ideeën, uitkomsten en oplossingen. Dat wil je als bedrijf stimuleren. Diversiteit en inclusie in organisaties zorgt voor groei, houdt medewerkers langer binnenboord, en trekt een brede groep nieuwe talenten aan. Zonder diversiteit, zit je vast in routine. Maar hoe zet je diversiteit effectief in? In deze nieuwsbrief vind je praktische tips om diversiteit in jouw organisatie te versterken en echt van waarde te maken.

Diversity en Inclusie voor organisaties

Diversiteit hoeft niet stoffig te zijn 

In veel organisaties zijn diversiteit en inclusie slechts een beleidsthema in hogere lagen van de organisaties. Maar wanneer op de juiste manier aangepakt, brengt diversiteit juist energie en vernieuwing op de werkvloer. Alle lagen van de organisatie profiteren van een mix van verschillende perspectieven.

Het accent moet komen te liggen op het nut en werkplezier van diversiteit en inclusie. Het nut zit hem in meer begrip, betere samenwerking, creatieve benaderingen en uiteindelijk betere teamperformance. Het plezier zit hem juist in het speels omgaan met de verschillen. Het erkennen van de verschillen verlicht de sfeer en stimuleert een veilige omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te uiten. Een duidelijk signaal van management is essentieel om dit te ondersteunen. Diversiteit hoeft dus niet stoffig of saai te zijn; het is juist een bron van inspiratie en groei.

Diversiteit zonder inclusie werkt niet 

Veel organisaties leggen de focus op diversiteit, waarbij ze trots de balans opmaken van de mix in hun teams. Het aantal vrouwen, de spreiding over leeftijdsgroepen, en meer worden nauwkeurig bijgehouden. Maar diversiteit alleen is helaas niet genoeg. Zonder inclusie voelen mensen zich niet echt deel van het team en is de kans groot dat ze snel weer vertrekken. Diversiteit en inclusie worden vaak samen genoemd, maar ze zijn fundamenteel verschillend. Diversiteit betekend dat je welkom bent; inclusie dat je ook mee mag denken en invloed kan uitoefenen op het resultaat. Het gaat erom dat iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, een actieve rol en stem krijgt binnen de organisatie. Pas dan kan diversiteit tot bloei komen.

Inclusief leiderschap loont

Tot slot kunnen we de winst van diversiteit en inclusie ook vertalen in cijfers. Organisaties met een divers managementteam behalen een bedrijfsresultaat dat 9 procent hoger ligt dan die met een minder divers team, aldus de Boston Consulting Group. McKinsey & Company bevestigt dit met het feit dat bedrijven met een diverse werkvloer maar liefst 35 procent beter presteren dan andere bedrijven in dezelfde sector. Bovendien leidt diversiteit op de werkvloer tot bijna 69% beter personeelsbehoud (retentie). Als iedereen zich betrokken, geaccepteerd en gewaardeerd voelt om wie ze zijn, verlaag je het personeelsverloop. Deze cijfers tonen aan dat streven naar diversiteit niet alleen een morele keuze is, maar ook een slimme strategische keuze die de positie van de organisatie versterkt. 

Tijdens de Diversity Week nodigen wij bedrijven uit om de diepte in te duiken. In samenwerking met ‘In Your Shoes‘ gaan we het hebben over de belangrijkste onderwerpen van deze tijd: diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid. Verwacht interactieve en energieke masterclasses, diepgaande casussen en de unieke kans om letterlijk in iemand anders schoenen te stappen. Stel je open: durf jij in andermans schoenen te stappen?