Wellbeing op de Werkvloer: Top 5 lessen

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een groeiende uitdaging: een toename van werknemers die zich maandenlang niet laten zien op het werk vanwege psychische aandoeningen zoals burn-outs en depressies. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten in het afgelopen jaar met bijna 8,5% is gestegen. In een arbeidsmarkt die al worstelt met personeelstekorten, legt deze ontwikkeling een enorme druk op bedrijven en werknemers. Wij vragen ons af: hoe zijn we op dit punt beland waar dit soort alarmerende cijfers als ‘normaal’ worden beschouwd?

De impact van mentale problemen op de werkvloer is niet te onderschatten. Stress, piekeren, gespannenheid en andere mentale problemen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 20% van alle verzuimdagen in Nederland. Dit is met name te zien in sectoren als onderwijs, zorg en gemeentes, waar vooral hoogopgeleide vrouwen steeds meer te maken hebben met burn-outs. Nu blijkt dat 60% van de langdurige uitval direct gerelateerd kan worden aan werkgerelateerde factoren.

De cijfers over het langdurig verzuim en de daarmee samenhangende mentale problemen op de Nederlandse werkvloer zijn niet alleen een wake-up call, maar ook een kans om te veranderen. In het licht van deze uitdagingen, bieden de vijf belangrijkste wellbeing lessen een leidraad voor bedrijven om de problemen om te zetten in een kans voor positieve verandering.

1: Zorg voor een goed werkende signaleringsfunctie

Een goed werkende signaleringsfunctie in vitaliteitsprogramma’s is cruciaal. Het geeft werknemers de vrijheid om zich anoniem te melden wanneer men extra hulp nodig heeft. Dit voorkomt niet alleen langdurig verzuim, maar versterkt ook het welzijn binnen het bedrijf. Door in te zetten op zowel fysieke als mentale gezondheid, minimaliseren we de kans op burn-outs en bevorderen we een gezonde werkomgeving. Het belang van anonimiteit kan niet genoeg benadrukt worden, omdat het medewerkers de vrijheid geeft om zonder angst voor stigma hulp te zoeken.

2: Bied dingen specifiek aan voor vrouwen

Vrouwen staan dagelijks voor specifieke gezondheidsuitdagingen, die niet alleen persoonlijk zijn, maar ook een diepgaande impact hebben op organisaties. Vanwege een gezondheidszorg die historisch meer gericht is op mannen, blijven de unieke behoeften van vrouwen vaak onderbelicht. Dit terwijl een goede gezondheid van vrouwen cruciaal is voor de vitaliteit van elk bedrijf. In recente jaren is er een toename van getalenteerde vrouwen die uitvallen, niet door een gebrek aan competentie, maar door unieke fysieke en mentale stressfactoren gerelateerd aan hun lichaam. Het is essentieel om niet alleen deze problematiek te begrijpen, maar ook actief oplossingen te bieden om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de gezondheid van vrouwen binnen de werkomgeving te ondersteunen. In Hoofd, Hart & Hormonen gaan we dieper in op deze specifieke uitdagingen en werken we aan het bevorderen van een inclusief organisatieklimaat.

3: Speel in op de specifieke behoeftes van medewerkers

Elke medewerker is uniek, met eigen behoeften en voorkeuren. Dit gaat verder dan alleen persoonlijke voorkeuren; het betreft ook de neurodiversiteit – de verschillen in hoe onze breinen functioneren. Sommige medewerkers floreren in een routineuze omgeving, terwijl anderen juist behoefte hebben aan variatie en nieuwe uitdagingen. Er zijn medewerkers die energie krijgen van sociale interactie, terwijl anderen juist excelleren in rust en stilte.

Door te erkennen dat niet één werkomgeving of aanpak ideaal is voor iedereen, kunnen we een werkomgeving creëren die diverse talenten en denkstijlen omarmt. Dit leidt tot verminderde stressniveaus, hogere productiviteit en een toename in werktevredenheid. Een werkomgeving die neurodiversiteit waardeert, bevordert ook betere samenwerking, stimuleert creativiteit en draagt bij aan een robuuste bedrijfscultuur. Door de specifieke behoeften van elke medewerker te erkennen en hierop in te spelen, benutten we het volledige potentieel van ons team en versterken we de organisatie als geheel.

4: Meet impact aan de hand van data

Door het gebruik van data kan een organisatie verder gaan dan alleen het bijhouden van ziektedagen; het stelt hen in staat om diepgaand inzicht te krijgen in de veerkracht en energie van hun werknemers. Dit gaat over het creëren van een bedrijfscultuur waar werknemers zich gesteund voelen en de ruimte krijgen om te groeien. Het meten van de effectiviteit van vitaliteitsprogramma’s in termen van zowel financiële als welzijnsindicatoren is essentieel. Dit biedt een duidelijk beeld van de ROI van deze programma’s, en helpt bij het vormgeven van strategieën die bijdragen aan zowel een gelukkiger personeelsbestand als financieel succes.

5: Verhoog betrokkenheid door middel van effectieve communicatiestrategieën 

Effectief communiceren is cruciaal voor het verhogen van de betrokkenheid binnen een organisatie. Een bewuste communicatiestrategie omvat het vertellen van boeiende verhalen die de kern van deze programma’s raken, wat helpt om een emotionele verbinding met werknemers op te bouwen. Leidinggevenden spelen hierbij een sleutelrol; hun communicatie moet niet alleen informatief, maar ook inspirerend zijn. Door gebruik te maken van diverse kanalen, zoals intranetberichten, opgestelde berichten vanuit leidinggevenden, narrowcasting en korte video’s, wordt de boodschap effectief over de gehele organisatie verspreid. Deze aanpak zorgt ervoor dat werknemers zich bewust zijn van en betrokken voelen bij de verschillende initiatieven, wat leidt tot een verhoogd gevoel van verbondenheid en een sterkere organisatiecultuur.

Bronnen:

Cijfers: ArboNed en HumanCapitalCare