De basis van effectief teamwork

In elke markt en binnen elk werkveld bereik je dominantie niet door geavanceerde technologieën of baanbrekende strategieën, maar door het vermogen van een team om perfect samen te werken. Patrick Lencioni, pionier op het gebied van effectief teamwork, zei ooit: “Als je iedereen in een organisatie in dezelfde richting kunt laten roeien, kun je in elke industrie domineren, in elke markt en tegen elke concurrentie, op elk moment.” 

Het creëren van een hecht en effectief team vereist moed en discipline. Maar daar krijg je ook wat voor terug. Effectieve en hechte teams hebben een hoge betrokkenheid, nemen snellere en betere beslissingen en zijn in staat om productiever te zijn met minder tijd, afleiding en frustratie. Bovendien verlaten getalenteerde medewerkers zelden organisaties waar ze deel uitmaken van een hecht, effectief en leuk team. Maar wat maakt dat het ene team beter presteert dan het andere? Wat is de kern van effectief teamwork? We gaan het hebben over de fundamenten van High Performing teams.

Effectief teamwork door vertrouwen en eigenaarschap, geïnspireerd door de Piramide van Lencioni.

De kracht van psychologische veiligheid 

Wie er in een team zitten doet er minder toe dan hoe de teamleden met elkaar omgaan. Er is geen perfecte mix van karaktereigenschappen en vaardigheden die een high performing team definiëren. Wat een high performing team wel definieert is de mate waarin men risico’s durft te nemen, zonder onzeker of beschaamd te voelen. Vertrouwt iedereen elkaar genoeg om kritisch te zijn en gedachten écht uit te spreken? Volgens Amy Edmonson, de expert op het gebied van management en leiderschap, is deze psychologische veiligheid een absolute voorwaarde om succesvol te zijn. Het nodigt uit om risico’s te nemen, creatief te zijn, te durven groeien en beter samen te werken. 

Hoe staat het met de psychologische veiligheid binnen jouw team? Door de zeven vragen van Amy Edmondson te beantwoorden, krijg je een helder beeld van de mate van psychologische veiligheid in jouw team.

 1. Als je in dit team een fout maakt, wordt dit dan nooit tegen je gebruikt?
 2. Zijn teamleden in staat om moeilijke situaties bespreekbaar te maken?
 3. Accepteren mensen in dit team anderen, ongeacht hun verschillen?
 4. Is het 100% veilig om ‘een risico’ te nemen binnen dit team?
 5. Is het gemakkelijk om andere leden van dit team om hulp te vragen?
 6. Zou niemand in dit team opzettelijk mijn bijdrage ondermijnen?
 7. Worden in dit team mijn unieke vaardigheden en talenten volledig gewaardeerd en benut?

Heb je ‘nee‘ geantwoord op een of meer van deze vragen? Dan is er werk aan de winkel. In het High Performance Mindset programma leren teams, op basis van wetenschap en doelgerichte trainingen, hoe ze een psychologisch veilige omgeving kunnen creëren. 

Piramide van lencioni over effectief teamwork.

Eigenaarschap voor wat je doet

Eerder noemden we hem al: Patrick Lencioni, de bedenker van de Piramide van Lencioni. De Piramide van Lencioni is een model voor effectief teamwork, met de onderwerpen: vertrouwenconflictbetrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten. Deze onderwerpen zijn de valkuilen die teams moeten overwinnen om succesvol te zijn. De piramide van Lencioni is dus opgedeeld in vijf lagen, te beginnen onderaan het model. Kenmerkend voor een piramide is dat eerst alle onderliggende lagen voldoende gesteund moeten worden voordat er omhoog gebouwd kan worden. Psychologische veiligheid gaat over de eerste twee lagen van de piramide. Is er volledig vertrouwen en ruimte voor alle kritiek? Dan spreken we van een psychologisch veilige omgeving. 

De bovenste drie lagen van de piramide draaien in essentie om het concept van eigenaarschap. Wat wordt er bedoeld met eigenaarschap? Eigenaarschap is meer dan betrokkenheid. Het houdt in dat je je ergens verantwoordelijk voor voelt én deze verantwoordelijkheid ook neemt. Je werkt niet omdat het moet, maar omdat je het belangrijk vindt en omdat je je eigenaar voelt van de uitkomst. Wanneer iedereen uit het team dezelfde verantwoordelijkheid ervaart, ontstaat er een team dat gemotiveerd is, betrokken is met het proces én uitzonderlijke, maar ook aanhoudende, teamprestaties levert. Of in andere woorden: een effectief team met een performance mindset.

Hoe creëer jij eigenaarschap in jouw team?

 • Creëer een omgeving van vertrouwen en veiligheid. 
 • Geef ruimte voor eigen invulling in plaats van strakke richtlijnen.   
 • Inspireer en motiveer werknemers met het maken van impact.
 • Erken inspanningen en vier successen.
 • Onderstreep het belang van het gezamenlijke doel. 

Het drieweekse High Performance Mindset programma richt zich op de kern van wat teams succesvol maakt: onderling vertrouwen, psychologische veiligheid en het vermogen om constructieve conflicten en open communicatie te hebben. We leggen de nadruk op duidelijke verantwoordelijkheden, gedeelde doelen en het bevorderen van eigenaarschap en betrokkenheid binnen teams, allemaal op basis van het wetenschappelijk onderbouwde Lencioni Model.