Maak mentaal welzijn prioriteit!

In een wereld waar de nadruk vaak ligt op productiviteit en prestaties, is het belangrijk dat we niet vergeten hoe cruciaal welzijn—met name mentaal welzijn—is voor ons. Welzijn gaat verder dan het ontbreken van ziekte; het omvat onze algehele fysieke, mentale en sociale gezondheid.

In deze nieuwsbrief duiken we diep in het concept van Mentaal Welzijn. Hoe maken we samen de werkvloer een fijnere plek voor iedereen? Hoe kan het werk, onder de juiste omstandigheden en met de juiste ondersteuning, bijdragen aan de verbetering van onze mentale gezondheid? 

Team in een gezonde werkomgeving gericht op mentaal welzijn

Werk als beschermer van welzijn

Werk is niet enkel een middel om in ons levensonderhoud te voorzien; het speelt een belangrijke rol in het standhouden van ons mentaal welzijn. Een gezonde werkplek kan een gevoel van doel, vertrouwen en voldoening geven. Verder biedt werk ook kansen om relaties te vormen en een gestructureerde routine. Innovatieve werkmodellen die flexibiliteit en inclusiviteit benadrukken, zijn belangrijk om aan de uiteenlopende behoeften van medewerkers te voldoen. Voor HR-managers betekent dit: tijd om proactief een werkomgeving te creëren die méér is dan een plek om te werken. Een positieve werkomgeving is de basis voor meer succes, productiviteit en welzijn, zowel voor de medewerkers als de organisatie.

Veilig voelen op het werk 

Mentaal welzijn op het werk is nauw verbonden met het idee van psychologische veiligheid, een van de fundamenten van programma: High Performance Mindset. In een psychologisch veilige werkomgeving is niemand bang om gestraft of vernederd te worden voor het uitspreken van ideeën, vragen, zorgen of fouten. Het gaat niet alleen om de vraag of je je durft uit te spreken, maar ook over de vrijheid om jezelf te zijn. Geef jij jouw werknemers de vrijheid om met innovatieve ideeën te komen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat deze meteen afgekeurd worden? Durven werknemers hun fouten toe te geven en krijgen ze de ruimte om hiervan te leren?

Onderzoek van Elmira Nijhuis toont aan dat een omgeving gekenmerkt door psychologische veiligheid leidt tot florerende teams en gelukkigere werknemers. Psychologisch onveilige situaties daarentegen houden de ontwikkeling van het bedrijf tegen. Voor leidinggevenden betekent dit: investeer in open dialoog, omarm fouten als leermomenten en waardeer ieders inbreng. Het maakt niet alleen de werknemers gelukkig, maar het versterkt ook de complete gezondheid van de organisatie.

Is er wel zoiets als mentaal welzijn?

We hebben het in deze nieuwsbrief steeds over mentaal welzijn, maar wat betekent dat dan eigenlijk? Welzijn, vooral mentaal welzijn, is méér dan slechts een gemoedstoestand. Onze gedachten en ons lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe precies is nog een raadsel, maar wat wel vaststaat is dat ze invloed op elkaar uitoefenen. Uit onderzoek onder ruim 10.000 deelnemers blijkt duidelijk dat onze gedachten en gevoelens invloed hebben op ons lichaam, en vice versa. Als we het dan hebben over ‘gezond zijn’, kunnen we niet meer alleen naar ons lichaam of onze geest kijken. We moeten het als geheel zien. Misschien is het dan ook tijd om het concept ‘welzijn’ als geheel te omarmen, in plaats van het op te splitsen in mentaal en fysiek. Wat denk jij?

💡 Tips van de Maand

  • Luister naar signalen: Train managers om mentale gezondheid te herkennen en reageer proactief op emotionele stress bij teamleden.
  • Koester diversiteit: Ondersteun collega’s met mentale uitdagingen zodat ze kunnen deelnemen en floreren.
  • Creëer ruimte voor groei: Zet in op een omgeving die verandering ondersteunt en aanmoedigt.

Bronnen:

World Health Organisation – Mental wellbeing at work
GZ Psychologie – Psychologische veiligheid op het werk leidt tot betere prestaties
National Library of Medicine – The relationship between physical and mental heallth