SURF Vitality

Flourish & Flow KICK-OFF

Flourish & Flow Kick-off

Op maandag 22 januari 11:30 – 12:00 uur presenteert SURF de Kick-off van het Flourish & Flow programma met Olympisch zilveren medaillewinnaar hockey Floris Evers.

Onderzoek laat zien dat mensen die goed zorgen voor hun welzijn meer floreren en beter presteren dan mensen die dat niet doen. Dit geldt op werk, in de sport, op school en in het leger. Floreren wil niet zeggen dat je de hele dag blij moet zijn of dat je alleen maar bezig bent met presteren. Maar was is floreren dan wel? Tijdens de Kick-off van Flourish & Flow neemt Floris Evers je mee in de wereld van Flourish & Flow.

In het drieweekse Flourish & Flow programma gaan we aan de hand van vele wetenschappelijke onderzoeken, jarenlange ervaringen in het bedrijfsleven en de topsport alles in het werk stellen om jou (nog meer) te laten floreren. Je volgt interactieve webinars met experts, maakt prikkelende EnergyBoosters en vindt verdiepende content in de Academy van EnergyPlatform. Meedoen is simpel: druk op bovenstaande knop of scan onderstaande QR-code en schrijf je direct in!

Werkt de video niet op bovenstaande tijd? Herlaad je browser. Zorg ervoor dat je geluid aanstaat!

Flourish & Flow Kick-off

On Monday 22 January 11:30 a.m. – 12:00 p.m., SURF presents the Kick-off of the Flourish & Flow program with Olympic silver medal winner in field hockey Floris Evers.

Research indicates that individuals who take good care of their well-being flourish more and perform better than those who do not. This applies to work, sports, school, and the military. Flourishing doesn’t mean being happy all day or solely focusing on performance. So, what does flourishing mean? During the Kick-off of Flourish & Flow, Floris Evers will guide you through the world of Flourish & Flow.

In the three-week Flourish & Flow program, we will draw upon numerous scientific studies, years of experience in the business world, and top sports to make every effort to help you flourish even more. You will attend interactive webinars with experts, complete stimulating EnergyBoosters, and find in-depth content in EnergyPlatform’s Academy. Joining is simple: press the button above or scan the QR code below and register immediately!

Is the video not working at the time above? Reload your browser. Make sure your sound is on!