Welzijn op werk: Work Wellbeing Playbook 2024

Het Work Wellbeing Playbook is een beknopte gids die is afgeleid van een systematische literatuurstudie over interventies ter bevordering van welzijn op werk. Het biedt een overzicht van op bewijs gebaseerde interventies, gebaseerd op 12 belangrijke factoren die het welzijn op werk bevorderen. Meer dan 3000 wetenschappelijke studies stonden aan de basis van dit document.

Happy woman at work

Het Playbook is gericht op professionals en biedt inzichten om het welzijn van werknemers te verbeteren. Het bouwt voort op de wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen van de World Wellbeing Movement over hoe zowel het gevoel van werknemers op het werk als de redenen daarvoor gemeten kunnen worden. Vervolgens kan het Playbook gebruikt worden om de gebieden voor verbetering binnen een organisatie aan te pakken.

Het adviseert bedrijfsleiders bijvoorbeeld om diversiteit hoog in het vaandel te houden, en om een holistische strategie voor het welzijn van medewerkers te ontwikkelen. Hoewel geen enkele interventie succes garandeert, kan het combineren van meerdere interventies op verschillende niveaus en drijfveren van welzijn positieve resultaten opleveren voor organisaties.

“Wellbeing can no longer be an afterthought in the workplace.”

LaFawn Davis, SVP of ESG, Indeed

De kernthema’s die in het Playbook worden besproken zijn:

  • Vertrouwen: Dit is een cruciale drijfveer voor welzijn op werk. Vertrouwen bevordert een veilige werkomgeving waar werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Interacties rond het bouwen van vertrouwen omvatten praktijken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), het creëren van een klimaat van psychologische veiligheid, het vestigen van meerdere communicatiekanalen, en het faciliteren van samenwerking om collegiaal vertrouwen op te bouwen.
  • Ondersteuning: Werkt als een drijfveer voor het welzijn op het werk door medewerkers te ondersteunen via feedback, het bevorderen van autonomie van werknemers, het aanbieden van leiderschapstraining gericht op pro-sociaal gedrag, het faciliteren van collegiale ondersteuning, en het bevorderen van een evenwicht tussen werk en privéleven.
  • Stress: Het beheren van stress is vitaal voor het welzijn op het werk. Interventies omvatten het betrekken van werknemers bij besluitvormingsprocessen, het identificeren van stressfactoren binnen de organisatie, het personaliseren van banen door job crafting, het herontwerpen van taken, het bieden van flexibiliteit en schemacontrole, en het zorgen voor leiderschap.
  • Doel: Het gevoel van doel bij werknemers versterken door het benadrukken van de pro-sociale elementen van werk, het bevorderen van een op sterke punten gebaseerde aanpak, het ondersteunen van werknemers door job crafting, reflectie in het werkproces integreren, en het verbinden van het werk van werknemers met de organisatiemissie.
  • Management: Investeer in managementtraining, verminder stress, verbeter de toegankelijkheid van managers en zet in op de ontwikkeling van emotionele intelligentie.
  • Leren: Het bevorderen van een cultuur van continu leren door werknemers autonomie te geven om hun leren te versnellen, relevante en diverse leermogelijkheden te bieden.
  • Inclusie & Behoren: Het verbeteren van inclusie en een gevoel van erbij horen door diversiteit in leiderschap, het verminderen van systematische vooroordelen in wervings- en promotieprocessen, het aanbieden van flexibele werkopties, het betrekken van werknemers bij besluitvormingsprocessen, en het verbeteren van de vertegenwoordiging op senior niveau door mentoring en sponsoring.
  • Flexibiliteit: Het bieden van werknemers met opties om vanuit huis te werken, het toestaan van werknemers om inspraak te hebben in hun roosters, het aanbieden van verlofopties voor opladen en inspiratie, en het stimuleren van werknemers om betaald ouderschapsverlof te nemen.
  • Energie: Het bouwen van veerkracht, het versterken van werknemers door job crafting, het inplannen van micro-breaks, het aanbieden van informatie over slaaphygiëne, meditatie en yoga cursusse. Deze elementen zijn essentieel voor het behouden en verbeteren van energie en productiviteit op het werk.

Deze interventies zijn ontworpen om samen te werken aan het verbeteren van het welzijn van werknemers op meerdere fronten, van het verminderen van stress en het bouwen van vertrouwen tot het verhogen van inclusie en het bieden van flexibiliteit en leeropportuniteiten. Elk thema bevat specifieke acties en voorbeelden van hoe organisaties deze interventies kunnen implementeren, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van diversiteit, het betrekken van werknemers bij besluitvormingsprocessen, en het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkomgeving.

Weten wat wij doen op het gebied van welzijn op werk? Bekijk onze programma’s of neem contact op voor meer informatie.

Het Work Wellbeing Playbook is te downloaden via de website van de World Wellbeing Movement.