NIEUWS

Wat is een preventiemedewerker?

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Een van de veranderingen is dat ieder bedrijf van 25 medewerkers of meer een preventiemedewerker in dienst moet hebben.  Maar wat doet een preventiemedewerker precies?  En wat zegt de nieuwe Arbowet hierover?

Wat zegt de wet over de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker bevordert voornamelijk het veilig en gezond werken binnen het bedrijf. Elk bedrijf moet een preventiemedewerker intern hebben en in kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn. De vier wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • Het meewerken aan of het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (inclusief het plan van aanpak).
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit onder andere het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.
Preventiemedewerker

Wat moet je precies doen als preventiemedewerker?

Je werkt vooral mee aan de uitvoering van de RI&E en de uitkomsten hiervan bespreek je met directie en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Vervolgens maak je in samenwerking met interne en/of externe deskundigen een plan van aanpak. Je hoeft dus niet alles zelf te doen, maar mag ook zaken extern laten regelen. Je taken worden wel zelfstandig en onafhankelijk van de werkgever uitgevoerd en het is niet de bedoeling dat de werkgever invloed heeft op welke manier de taken worden uitgevoerd en aan welke aspecten van de arbeidsomstandigheden aandacht wordt gegeven.  Zo werk je ook nauw samen met de Arbodienst en de bedrijfsarts om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Deze samenwerking met de bedrijfsarts en Arbodienst gaan wel over algemene zaken en dus niet over individuele problemen die medewerkers hebben.  

Wat je nog meer kan doen!

Naast de wettelijke taken kun je nog veel meer doen. Jij en je werkgever kunnen zelf beslissen wat hieronder valt. Je kan denken aan het vervullen van de functie van vertrouwenspersoon, het onderhouden van contact met de bedrijfsarts of voorlichting geven over veiligheid en gezondheid aan collega’s.

Maak bij je taken vooral gebruik van de praktijkervaring die hebt! Je kent zelf de werkvloer als geen ander en je bent er dagelijks aanwezig. Je kan dus heel goed collega’s voorlichten over veiligheid en gezondheid en jij weet de beste manier is om dit te doen binnen jouw organisatie.

Moet ik hier extra opleidingen voor volgen?

Je bent als preventiemedewerker niet gelijk verplicht een opleiding of herhalingscursussen te volgen en je werkgever is ook niet verplicht dit bij voorbaat aan te bieden. Het is in sommige werksituaties wel haast onmogelijk om de taken deskundig uit te voeren zonder extra opleidingen, maar dit geldt zeker niet voor ieder bedrijf. Extra trainingen en opleidingen kunnen wel als goede basis dienen voor je werk als preventiemedewerker en om je werk makkelijker maken. Maak vooral de beslissing of je extra trainingen gaat volgen op basis van de uitkomsten van de RI&E en of je voor die zaken over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt. Vooral als je werk als vitaliteitsmanager of preventiemedewerker nieuw is, kunnen korte opleidingen en trainingen je helpen op gang te komen.

Is dit een fulltime baan?

Dit zijn veel taken en in de wet staat dan ook beschreven dat de preventiemedewerker voldoende tijd moet krijgen voor een goede uitvoering van deze taken. De hoeveelheid tijd die nodig is voor het werk van de preventiemedewerker is afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E. Dus de ernst en de omvang van de risico’s bepalen of de functie van preventiemedewerker fulltime, parttime of door één of meerdere personen ingevuld moet worden.

Bron: In Preventie

Als mede oprichter en EnergyConsultant help ik je graag om vitaliteit een duurzaam karakter te geven binnen jouw organisatie.
Frans van Leeuwen, MSc