NIEUWS

Vitaliteit

Welzijn van medewerkers: de grootste kerndoelstelling voor HR t/m 2020!

Wat is vitaliteitsmanagement?

Oracle organiseert jaarlijks een bijeenkomst met vooraanstaande professionals in HR om trends te onderzoeken. Daarin worden de werkomstandigheden van medewerkers over heel Europa doorgenomen. De laatste bijeenkomst vond plaats in Londen, HR analisten, journalisten en experts deelden hun visie op uiteenlopende onderwerpen en kwamen tot de conclusie dat het welzijn van medewerkers momenteel het speerpunt is.

Welzijnsprogramma’s en hogere productiviteit

De eensgezinde focus op de gezondheid en het welzijn van personeel was het afgelopen jaar een van de grootste trends op het gebied van HR. Deze trend lijkt vooralsnog door te zetten en wordt volgens sommigen zelfs de kerndoelstelling voor HR tussen nu en 2020. De hogere productiviteit van gezonde werknemers is een goed gedocumenteerd feit. Virgin Pulse concludeerde in het Book of Business dat personeel dat deelneemt aan welzijnsprogramma’s 49% productiever is en 31% minder ziektedagen opneemt dan personeel dat niet meedoet.

Strategisch aanvliegen

Bovendien zijn gezonde werknemers ook minder geneigd op zoek te gaan naar ander werk. Ook bleek dat de doorloop van personeel 29% lager is onder werknemers die deelnemen aan welzijnsprogramma’s. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren overtuigende welzijnsinitiatieven geïmplementeerd, uiteenlopend van het uitdelen van fitness trackers, zodat werknemers bewuster zijn van de hoeveelheid beweging die ze dagelijks krijgen, tot georganiseerde ‘Wellness Adventures’ voor het personeel, zoals bij Zappos. Er gaan echter ook geruchten dat het bedrijfsleven het onderwerp als een rage beschouwt, en zich niet echt bekommert om de mensen. Initiatieven op dit gebied zijn echter alleen effectief wanneer de organisatie ze op een overkoepelende, strategische manier aanpakt, waarbij de gezondheid van het personeel (op het fysieke, mentale, emotionele en financiële vlak) het uitgangspunt is. HR kan niet simpelweg een welzijnsprogramma aanbieden en verwachten dat alle werknemers daar op lange termijn aan deelnemen.

Integreer gezondheid in je dagelijkse activiteiten

De meeste bedrijven bieden wel bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van gezondheid, maar de organisaties die eruit springen, beschikken over een doelgerichte en heldere strategie en hebben welzijn geïntegreerd in hun dagelijkse activiteiten. En dit is een cruciaal punt. Het maakt nogal verschil of je iedere dag een schaal fruit in de kantine neerzet, of dat je een omgeving creëert die het personeel een gevoel van mindfulness geeft en het idee dat ze bijdragen aan iets dat groter is dan henzelf. Ook hier speelt het lijnmanagement de hoofdrol. Emma Seppala, Science Director van het Center for Compassion and Altruism Research and Education van Stanford University, heeft het misschien nog wel het beste verwoord: “De meest effectieve manier waarop leidinggevenden het welzijn van hun personeel kunnen verbeteren is niet via programma’s en initiatieven, maar met hun dagelijks handelen... Hun gedrag bepaalt of de onderlinge verstandhoudingen binnen de organisatie worden gekenmerkt door vertrouwen, vergevingsgezindheid, begrip, empathie, vrijgevigheid en respect.

Zeven jaar geleden gestart met EnergyPlatform, omdat ik zag dat werkend Nederland wel wat extra energie kon gebruiken. En dat vind ik nog steeds. Daarom help ik organisaties graag om vitaliteit op de kaart te zetten. Daar krijg ik energie van!
Frans van Leeuwen, MSc