NIEUWS

Vitaliteit

Is vitaliteit belangrijk voor Nederlandse gemeenten?

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam is onderzocht hoe er in Nederlandse gemeenten naar vitaliteit wordt gekeken. Mabel Nieman, stagiaire bij EnergyPlatform, heeft het onderzoek uitgevoerd onder HR-medewerkers van 36 gemeenten in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de ambtenaren vindt dat vitaliteit belangrijk is binnen de gemeente. Er is dus zeker aandacht voor vitaliteit binnen het HR-management, maar wordt er ook structureel aandacht aan besteed?

Gemeenten

Structurele aandacht

Helaas is dit niet het geval. Bij minder dan de helft van de gemeenten was er structureel aandacht voor de vitaliteit van medewerkers. Dit blijkt ook uit de cijfers over hoeveel uur medewerkers gemiddeld zitten op een dag. 64% gaf aan 6 uur of meer per dag te zitten. Dit zijn hoge cijfers en zijn vergelijkbaar met de algemene cijfers in Nederland. Wij Nederlanders zitten graag veel tijdens ons werk, maar ook in onze vrije tijd. Daarom is het belangrijk om hier op het werk ook aandacht aan te besteden. Verder vinden bijna alle ambtenaren (97%) het belangrijk dat de gemeente aandacht besteed aan de vitaliteit van de medewerkers. Medewerkers staan dus zeker open voor mogelijkheden om te werken aan vitaliteit op het werk.

Wat wordt er al gedaan?

Dat minder dan de helft van de onderzochte gemeenten structureel aandacht besteed aan vitaliteit onder medewerkers, betekent niet dat er niks gebeurd. Sommige gemeenten zorgen voor gezond eten in de kantine, aanpassingen van bureaus (statafels en fietsstoelen), een bedrijfsarts, regelmatige gezondheidsmetingen of workshops over voeding en bewegen.

Wat willen de ambtenaren?

Onder ambtenaren is er vooral behoefte aan het stimuleren en faciliteren van gezonde voeding. Hier wordt al aandacht aan besteed door middel van workshops en gezonde voeding in de kantine. Echter, geven veel medewerkers ook aan behoefte te hebben aan rust en ontspanning. Uit het huidige onderzoek blijkt dat hier nog weinig aan wordt gedaan onder de gemeenten. Verder willen ambtenaren graag meedoen aan landelijke campagnes en willen ze meer weten over de invulling van vitaliteit binnen hun eigen functie. Er is dus nog ruimte voor verbetering bij de ondervraagde gemeenten. 

Conclusie

De onderzochte gemeenten in Nederland hebben dus wel aandacht voor de vitaliteit van hun medewerkers en tevens blijkt dat medewerkers hier ook behoefte aan hebben. Toch is er nog veel winst te behalen bij de vitaliteit van ambtenaren, vooral op het gebied van bewegen en de structurele aanpak van vitaliteit. Hierbij kan een vitaliteitsprogramma helpen voor vitalere medewerkers!

Wil je het volledige onderzoek lezen? Neem dan contact met ons op!

Mensen inspireren om meer te genieten van het leven. Voldoende energie hebben om een goede collega te zijn maar ook voldoende energie hebben om een leuke papa, mama of partner te zijn. Iets dat anno 2021 vaak onder druk staat. Mensen en bedrijven hiermee verder helpen is wat mij energie geeft!
Tijs Koedam