NIEUWS

Vitaliteit

Vijf belangrijke tips voor een duurzaam vitaliteitsprogramma

Veel bedrijven en overheidsinstellingen worstelen met de vraag op welke wijze zij vitaliteit aandacht kunnen geven binnen hun organisatie. Met als gevolg dat vitaliteit niet of nauwelijks van de grond komt. Een fruitmandje, een hardloopclubje wat na 2 weken geen leden meer heeft, een bordje bij de lift of een dooddoener zoals lunchwandelen.

Vitaliteitsprogramma

Wil je echt werk maken van vitaliteit en een vitaliteitsprogramma op gaan zetten, let dan op de volgende belangrijke aandachtspunten:

1. Maak een heldere analyse vooraf:

Zorg dat je weet wat de uitdagingen en behoeften bij medewerkers zijn. Maak uit deze analyse op wat voor jouw bedrijf de punten voor vitaliteit zijn waar je op gaat focussen. Luister goed naar wat de medewerkers zien als uitdagingen en wat ze nodig hebben. Het gaat uiteindelijk ook om hun vitaliteit. Verder is het belangrijk dat je medewerkers op de hoogte houdt van en betrekt bij de ontwikkeling van plannen voor vitaliteit. Als je opeens een vitaliteitsprogramma aan hun opdringt, kun je verwarring en opstand verwachten bij de medewerkers hoe leuk de activiteiten ook zijn.

2. Maak een plan van aanpak:

Bepaal goed met elkaar wie wat gaat doen en welke middelen of leveranciers je hiervoor nodig hebt.  Het is belangrijk dat deze aanpak aansluit bij wat je in de analyse vooraf gevonden hebt. Kies hierbij vooral een paar hoofdpunten waar je op gaat focussen. Je kan beter een paar aandachtspunten voor vitaliteit goed aanpakken dan een heleboel problemen maar half!

3. Draagvlak bij management & directie:

Zorg dat er altijd draagvlak is bij management & directie, voorbeeldgedrag werkt! Medewerkers zullen eerder meedoen aan de activiteiten voor vitaliteit als ze zien dat deze activiteiten vanuit het management gesteund worden en dat zij hierin gesteund worden.

4. Kies een brand:

Zorg dat je vitaliteitsprogramma een aantrekkelijk brand is binnen jouw organisatie. Medewerkers moeten ergens bij willen horen.

5. Fun, fun, fun!

Wist je dat je brein leuke ervaringen makkelijker onthoudt dan vervelende ervaringen? Denk maar eens aan jouw ervaringen! Hiernaast heb je vaak ook meer motivatie voor leuke activiteiten van voor activiteiten die je niet leuk vindt. Verder geeft plezier je energie!

Mensen inspireren om meer te genieten van het leven. Voldoende energie hebben om een goede collega te zijn maar ook voldoende energie hebben om een leuke papa, mama of partner te zijn. Iets dat anno 2021 vaak onder druk staat. Mensen en bedrijven hiermee verder helpen is wat mij energie geeft!
Tijs Koedam