NIEUWS

Vitaliteit

Versterken is nog beter dan voorkomen

Tegenwoordig zie je dat werkgevers en zorgaanbieders vooral geïnteresseerd zijn in het voorkomen van uitval. Zo worden er gerichte preventiemaatregelen aangeboden voor risicogroepen. “Voorkomen is beter dan genezen” is immer de gedachte. Het kan echter nog beter: amplitie!

Wat is amplitie?

Amplitie komt van het Latijnse “amplio” en het Engelse “amplify” wat versterken of vergroten betekent. Amplitie is dan ook het versterken van de vitaliteit van elke medewerker binnen de organisatie. Amplitie is niet gericht op het voorkomen van uitval bij risicogroepen, maar juist op het vergroten van de wellbeing en productiviteit van iedere medewerker. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden. Amplitie vraagt om maatregelen die bijdragen aan het versterken van het functioneren en de wellbeing van iedere medewerker.

Amplitie

Positieve benadering

Preventie is er op gericht om negatieve gevolgen van het niet vitaal zijn te voorkomen en is daarmee een negatieve benadering. Amplitie is een positieve benadering. In plaats van je te richten op wat er niet goed kan gaan, richt men zich op wat er beter kan. Hiermee wordt het potentieel van alle medewerkers beter benut. Er wordt dus niet meer gedacht in beperkingen maar in mogelijkheden.

Amplitie

Waarom investeren in Amplitie?

  • Preventie is gericht op het op korte termijn voorkomen van disfunctioneren. Voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid is het echter veel belangrijker om je te richten op de lange termijn. Met behulp van amplitie kan de duurzame inzetbaarheid juist voor de lange termijn verbeterd worden.
  • Ook gezonde medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen op het gebied van wellbeing.
  • De wellbeing en productiviteit van iedere medewerker vergroten zodat de organisatie als geheel beter kan presteren.
  • Door te investeren in amplitie en wellbeing zal het minder nodig zijn om preventieve maatregelen in te zetten.
  • Amplitie creëert een werkbeleving waardoor alle medewerkers beïnvloed worden, ook diegene die niet tot de risicogroepen behoren. Het effect van deze positieve benadering is dan ook veel groter.
Bronnen

Tinka van Vuuren (2011) | Vitaliteitsmanagement: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Tijdschrift voor HRM (2013) | Vitaliteitsmanagement; HR-activiteiten ter versterking van iemands duurzame inzetbaarheid.

Mensen inspireren om meer te genieten van het leven. Voldoende energie hebben om een goede collega te zijn maar ook voldoende energie hebben om een leuke papa, mama of partner te zijn. Iets dat anno 2021 vaak onder druk staat. Mensen en bedrijven hiermee verder helpen is wat mij energie geeft!
Tijs Koedam