NIEUWS

Vitaliteit

Piekeren: een bron voor werkstress

Het staat op de agenda van iedere HR- medewerker of werkgever: oplossingen zoeken voor werkstress, autonomie en werkbelasting. Veel onderzoek heeft aangetoond dat dit oorzaken voor verzuim onder medewerkers zijn. Maar zijn werkstress, autonomie en werkbelasting de belangrijkste constructen waardoor verzuim voorkomt en de vitaliteit van medewerkers laag is? Dit is niet het geval: piekeren is het probleem!

piekeren vitaliteit

Piekeren

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheid van medewerkers en wat hun gezondheid beïnvloedt. Recent is het proefschrift van Michelle van Laethum gepubliceerd. Haar proefschrift bevat jarenlang onderzoek naar werkstress, slaapproblemen en piekeren. Uit haar onderzoeken blijkt dat piekeren aan de basis ligt van slaapproblemen en werkstress die medewerkers ervaren. Ze heeft een vicieuze cirkel gevonden tussen slaapproblemen en piekeren. Doordat je ’s avonds laat ligt te piekeren, slaap je te weinig waardoor je de volgende dag slechter kan presteren op het werk. Vervolgens leidt dit slechter presteren tot meer piekeren waardoor je weer vaker slechter slaapt.

Werkstress

Verder zijn werkstress door werkbelasting en slaapproblemen aan elkaar gerelateerd. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer je slaapproblemen ervaart, je de werkbelasting ook als zwaarder en stressvoller gaat zien. Dit komt mogelijk doordat je taken opnieuw moet uitvoeren of verbeteren als gevolg van fouten en slordigheden door de vermoeidheid. Ook is het simpelweg mogelijk dat het gebrek aan energie ervoor zorgt dat je dezelfde werkbelasting als zwaarder gaat zien, terwijl deze werkbelasting in feite niet zwaarder wordt. 

Dagelijkse stress

Verder is dagelijkse stress niet direct gerelateerd aan slaapproblemen. Dus door stress ga je niet slechter slapen, maar stress heeft daarentegen wel een effect op je slaapkwaliteit. Als je stress hebt gedurende de dag, ga je daar vaak meer door piekeren en door dit gepieker kan je nachtrust minder goed worden.

Belang van rust

Het is dus belangrijk om het gepieker van jezelf en medewerkers in de gaten te houden. Iedereen kent piekeren wel, maar het wordt vaak vergeten als het over de vitaliteit van medewerkers gaat.

Ook vergeten tegenwoordig veel mensen het belang van rust nemen gedurende de week. Onderzoeken in het eerdergenoemde proefschrift van Michelle van Laethum tonen aan dat medewerkers na een werkdag voldoende rust nodig hebben, voordat ze weer aan de volgende werkdag beginnen. Als men niet voldoende rust neemt tussen de verschillende werkdagen door, kan dit leiden tot een tekort aan energie. Voor dit tekort aan energie is steeds meer tijd van rust nodig om weer op een normaal energieniveau te komen. Verder hebben slaapproblemen en stress negatieve gevolgen voor de vitaliteit en het functioneren van medewerkers.

Wat kan de werkgever doen?

Het is dus belangrijk dat werkgevers herstellen na werk en afstand nemen van werk stimuleren voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van de mogelijkheid tot sporten, trainingen in stress-managementtechnieken, slaap hygiëne, vitaliteitstrainingen, minder hoge werkbelasting en flexibele pauzes en werktijden. Hierdoor zullen medewerkers die hiervan gebruik maken beter in staat zijn te herstellen na een werkdag en minder stress en slaapproblemen ervaren. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat medewerkers gemotiveerder en productiever zijn. Een vitaliteitsprogramma kan werkgevers helpen bij het creëren van mogelijkheden tot sporten, ontspanning en cursussen voor stressmanagement en slaapproblemen.

Bron: Laethem, M. V. (2017). Reciprocity between work stress and sleep: Perseverative cognition as underlying mechanism

Als trainer en tevens psycholoog krijg ik er energie van om medewerkers te inspireren. Inspiratie is namelijk de eerste stap naar gedragsverandering. Ik ga graag met medewerkers aan de slag!
Joy Wurtz, MSc