Vitaliteit

Investeren in Employee Wellbeing. Hoe weet je wat je er aan hebt?

Vitaliteitsconsultant

Ik ben Carlo Glasbergen en ik ben werkzaam als EnergyConsultant Data bij EnergyPlatform. Ik verzorg voor veel organisaties de data-analyse op het gebied van vitaliteit en wellbeing. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de EnergyScan die inzicht geeft in de kansen en uitdagingen van een organisatie op het gebied van vitaliteit.

Ik combineer de resultaten van verschillende onderzoeken, zoals de EnergyScan, met data waar de organisatie al over beschikt. Dit kunnen bijvoorbeeld verzuimdata of andere medewerkersonderzoeken zijn. Op deze manier kunnen we onze klanten het beste adviseren over de aanpak van hun vitaliteitsuitdagingen. We zien dat veel klanten hierdoor de uitdagingen op een effectieve manier kunnen aanpakken en een succesvol programma kunnen opzetten.

Er zijn echter nog steeds veel organisaties die niet optimaal gebruik maken van hun data. Ondanks dat ze daardoor niet goed weten wat nou precies hun uitdagingen zijn op het gebied van vitaliteit, organiseren ze toch veel losse activiteiten. Steeds meer organisaties realiseren zich namelijk wel dat de vitaliteit van haar medewerkers invloed heeft op hun  prestaties en productiviteit. Dit betekent echter niet dat zomaar iets met vitaliteit doen ook direct zin heeft.

Het nut van data

Welke activiteiten het beste zijn voor een organisatie hangt natuurlijk af van welke uitdagingen de organisatie heeft en hoe de medewerkers daar tegenaan kijken. Een medewerkersonderzoek zoals de EnergyScan kan gebruikt worden om een inzicht te geven in waar een organisatie staat en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Binnen zo’n onderzoek is niet alleen de meting binnen de eigen organisatie van belang, maar ook de vergelijking met gemiddelden van andere organisaties kan veel opleveren. Zijn de medewerkers meer gestrest dan gemiddeld? Ervaren ze meer werkdruk? Is het voedingspatroon beter of minder goed dan gemiddeld? Ook kunnen er vergelijkingen worden gemaakt tussen afdelingen, functiegroep, geslacht en leeftijd wat een inzicht geeft in welke activiteiten effectief zouden zijn voor welke doelgroep.

Data

Er zijn dus nog steeds organisaties die zonder onderbouwing losse vitaliteitsacties beginnen. Er wordt dan bijvoorbeeld een vitaliteitsweek georganiseerd of medewerkers krijgen een abonnement voor de sportschool. Dat is dat natuurlijk leuk voor de betrokken medewerkers, mits er gebruik van wordt gemaakt. Maar uiteindelijk weet je niet wat de investering heeft opgeleverd en of het wel effectief is geweest. Hoe weet de organisatie dat het waar krijgt voor haar geld?

Wat is het effect?

Om te bepalen of een programma effect heeft gehad vindt er een effectmeting plaats. Zijn de doelen van het programma behaald? Heeft er een verbetering plaatsgevonden op belangrijke vitaliteitsthemas’s zoals leefstijl, emotionele betrokkenheid of omgaan met stress? Met een effectmeting kan worden aangetoond wat het effect van het programma is geweest en of het daarmee de prestaties en productiviteit van de medewerkers heeft verbeterd.

Start niet zomaar een programma

Als een organisatie echt wil dat iedere medewerker zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau dan red je het niet met een vitaliteitsweek of sportschoolabonnement. Veel organisaties doen het vaak toch maar weten eigenlijk niet wat ze eraan hebben. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in het vitaliteitsniveau en de behoeftes van medewerkers. Zodra je grip hebt op de vitaliteits- en wellbeing data zul je zien dat je veel meer inzicht hebt in de prestaties van je organisatie.

Het analyseren van data is voor mij iedere keer weer een uitdaging! Daarnaast ben ik actief in het Nederlands Curling team en wil ik naar de Olympische Spelen.
Carlo Glasbergen MSc