NIEUWS

Vitaliteit

Houd je personeel vitaal in vijf stappen!

Vitaal personeel

Vitaal personeel is belangrijk voor de organisatie. Medewerkers zorgen voor het succes van je organisatie. Hoe vitaler de medewerkers, hoe productiever ze zijn! Maar de vraag is: hoe houd je je personeel vitaal?

Hier bestaan verschillende visies over, maar over het algemeen is het belangrijk dat medewerkers gezien worden als topsporters! Het is dus belangrijk dat je medewerkers ondersteuning biedt op verschillende vlakken zodat ze optimaal kunnen presteren.

Stap 1 – Bekijk waar de risico’s zitten 

Het is eerst belangrijk om de vitaliteit binnen het bedrijf in kaart te brengen. Dit kan op verschillende manieren: vitaliteitsscan, gezondheidschecks, medewerkersbetrokkenheidonderzoek, risico-inventarisatie, enzovoort. Als werkgever heb je een goed idee waar de risico’s vooral liggen, maar het is ook belangrijk om naar de inbreng van medewerkers te kijken. Zij komen andere risico’s tegen en weten goed waar ze zelf behoeften aan hebben. Het is handig om dit door een onafhankelijke organisatie te laten doen, zodat er nieuwe inzichten naar boven kunnen komen.

Stap 2 – Bepaal wat jouw mensen nodig hebben 

Na het bepalen van de risicofactoren kun je een plan van aanpak opstellen. Luister daarbij goed naar wat de medewerkers willen en kijk hoe je ze daarbij kunt ondersteunen. Het is belangrijk dat je het complete plaatje in beeld houdt bij het opstellen van een plan van aanpak. Focus dus niet alleen op gezonde voeding of bewegen, maar besteedt ook aandacht aan de mentale behoeften van de medewerkers.

Stap 3 – Faciliteer, stimuleer 

Richt je vooral op acties die op preventie gericht zijn en juist niet op het verzuim. Geef je medewerkers dus de mogelijkheid om te werken aan hun vitaliteit en hieraan te blijven werken. Dus niet alleen als ze verzuimen, maar voordat ze verzuimen. Dit kun je doen door medewerkers te laten sporten tijdens werktijd, gezonde voeding aan te bieden of cursussen aan te bieden waarin ze aan hun mentale weerbaarheid kunnen werken.

Stap 4 – Maak gezondheid een gedeelde verantwoordelijkheid 

Het creëren van draagvlak en bewustwording is belangrijk. Dit creëer je vooral door open te zijn naar de medewerkers over vitaliteit en hun hierin te betrekken. Laat hun weten wat hun rol hierbij kan zijn. Door de medewerkers te betrekken zal je op minder weerstand stuiten bij het invoeren van veranderingen voor vitaliteit.

Stap 5 – Houd de vinger aan de pols 

Er zijn verschillende manieren waarop je het vitaliteitsbeleid kunt monitoren. Denk hierbij aan verzuimcijfers, vitaliteitsscans, resultaten van jaarlijkse check-ups en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Het belangrijkste is echter rond te kijken op de werkvloer. Kijk zelf hoe het daar gaat met medewerkers en biedt mogelijkheden als je ziet dat medewerkers problemen ervaren op gebieden van vitaliteit. Hierdoor kan je gelijk ook een hechter team vormen.

Zeven jaar geleden gestart met EnergyPlatform, omdat ik zag dat werkend Nederland wel wat extra energie kon gebruiken. En dat vind ik nog steeds. Daarom help ik organisaties graag om vitaliteit op de kaart te zetten. Daar krijg ik energie van!
Frans van Leeuwen, MSc