NIEUWS

Vitaliteit

Drie redenen waarom we vitaliteit binnen gemeenten moeten stimuleren

Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor gemeenten. Nog niet alle gemeenten hebben een goed uitgewerkt vitaliteitsplan, maar veel gemeenten gaan er wel mee aan de slag. De beweegredenen voor gemeenten om aandacht te schenken aan vitaliteit kennen grote gelijkenissen. EnergyPlatform heeft onderzocht wat de belangrijkste argumenten zijn om te starten met vitaliteit.

Leeftijd van medewerkers

Als je kijkt naar de data van gemeenten, valt als eerst op: het hoge aantal medewerkers op leeftijd en het lage aantal jonge medewerkers. Oudere medewerkers in dienst hebben, betekent niet gelijk dat je medewerkers niet vitaal kunnen zijn. Iedereen kan vitaal zijn, zelfs met een beperking of ziekte! Het is echter wel belangrijk om aandacht te besteden aan de vitaliteit van alle medewerkers. En er kunnen medewerkers aangetrokken worden wanneer de organisatie laat zien zich te bekommeren om de vitaliteit van hun medewerkers. Vitaliteit is vooral een goed middel om jongere medewerkers aan te trekken. Tegenwoordig gaat het bij jongeren niet meer om veel geld verdienen met een 9 tot 5 baan, maar om te werken binnen een organisatie waarin ze zich kunnen ontwikkelen en op hun plek voelen. Een vitaliteitsprogramma kan dus heel goed voor het imago van de gemeente zijn en helpen jongere medewerkers aan te trekken.

Vitaliteit

Minder bevlogen

Verder is het opvallend dat ambtenaren minder energie hebben en minder bevlogen zijn dan de algemene Nederlandse beroepsbevolking. Het is echter onduidelijk wat de oorzaak hiervan is. Het is mogelijk dat dit samenhangt met de onduidelijkheid in de taakeisen en ongunstige scores op organisatie-aspecten die werden gerapporteerd door het SKB. Onduidelijkheid in je taakeisen kunnen vermoeiend voor je zijn en je demotiveren in je werk. Hierdoor heb je minder energie en ben minder je bevlogen.

De onduidelijkheid in taakeisen en ongunstige scores op organisatie-aspecten kunnen ook samenhangen met de afname van HR-gesprekken met medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers zich minder gehoord voelen en weten medewerkers soms niet wat er speelt binnen de organisatie. De organisatiedoelen en doelmatigheid van de gemeenten scoren ook laag. Dit kan in sommige gevallen duiden op slechte communicatie of een onduidelijke visie binnen gemeenten, dit merken wij overigens ook in de data bij onze klanten.

Ambtenaren ervaren ook een hogere werkdruk en een hogere emotionele belasting dan de Nederlands beroepsbevolking. Op werkstress scoren ambtenaren echter net zoals de algemene Nederlandse beroepsbevolking. Ambtenaren hebben dus uitstekende hulpbronnen om met de hogere taakeisen om te gaan. Hierdoor hebben ze door de hoge werkdruk toch geen verhoogde kans op een burn-out. Dit geldt echter vooral voor de oudere medewerkers, omdat burn-out een veel voorkomend probleem blijft onder jonge medewerkers.

Hoog ziekteverzuim

Ook is de aanpak van ziekteverzuim gestagneerd bij gemeenten. We zien dit ook bij onze klanten die niet in overheidssector zitten. Dit kwam bij hun doordat de verzuimcijfers niet hoog waren en meer acties tegen verzuim niet noodzakelijk waren. Bij gemeenten ligt dit echter anders, omdat de verzuimcijfers daar hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Dit is zorgelijk, omdat er duidelijk nog werk ligt en nog veel winst behaald kan worden. A+O fonds Gemeenten beaamt dit en geeft aan dat het bij gemeenten ontbreekt aan prikkels om daadwerkelijk acties voor ziekteverzuim te ondernemen.

Conclusie

Het verbeteren van de vitaliteit van ambtenaren kan veel opleveren voor gemeenten. Het ziekteverzuim wordt lager, het imago wordt verbeterd, energieniveaus worden verhoogd en de bevlogenheid van de ambtenaren wordt hoger! Kortom, er is dus veel winst te behalen!

Lees hier over een van onze klanten!

Zeven jaar geleden gestart met EnergyPlatform, omdat ik zag dat werkend Nederland wel wat extra energie kon gebruiken. En dat vind ik nog steeds. Daarom help ik organisaties graag om vitaliteit op de kaart te zetten. Daar krijg ik energie van!
Frans van Leeuwen, MSc