NIEUWS

Balans

Burn-out: een teamverantwoordelijkheid

Zelf ben ik inmiddels ervaringsdeskundige en verdiep ik me steeds meer in het thema burn- out. En wat ik mezelf steeds meer afvraag is of het in deze tijd nog te voorkomen is? We vragen namelijk steeds meer van ons zelf, waardoor onze kwetsbaarheden mijns inziens sneller worden blootgelegd. Dit begint eigenlijk al op de basisschool. Kinderen moeten daar vrijwel meteen presteren. En naast een schoolprestatie verwachten we dat een kind ook nog muzikaal is en uitblinkt op de sportvereniging. De verwachtingen en eisen die wij stellen aan het leven zijn in mijn ogen onrealistisch geworden.

Stortvloed aan “burn-out oplossingen”

In een tijd waarin burn-out beroepsziekte nummer 1 is in Westerse samenlevingen (TNO, 2018) zien we een stortvloed aan “burn-out oplossingen” voorbijkomen. Maar met dat de oplossingen in hoeveelheid stijgen lijkt het burn-out probleem ook groter te worden. Zou de theorie: “alles wat je aandacht geeft groeit” hier opgaan? Misschien, maar zelf denk ik aan andere maatregelen en oplossingen die veel fundamenteler zijn. Natuurlijk zou ik in de eerste plaats het economische systeem graag herzien, wat in de basis uitgaat van meer, meer, meer. Maar ook ik ben realistisch genoeg om te zien dat dit voor mij alleen een lastige klus wordt. Al doe ik behoorlijk mijn best!

Zorg een beetje voor elkaar

Nee, voor mij ligt de oplossing veel meer voor de hand. Eerder schreef ik al een blog over kwetsbaarheid. Hierin gaf ik aan dat je verder komt door je juist kwetsbaar op te stellen. Niet alleen als individu, maar ook als team en organisatie. Je komt alleen verder door fouten te maken, keihard te falen en hier ruimte voor te bieden. Naast kwetsbaarheid wil ik benadrukken dat het ontzettend belangrijk is om met elkaar te praten. Stel vragen aan iemand als je twijfelt hoe het met hem of haar gaat. Maak je twijfels bespreekbaar in je team als je twijfelt of iemand wel goed in zijn vel zit. Het is niks anders dan een beetje voor elkaar zorgen. Ik vraag me af of we dit soms niet een beetje zijn kwijtgeraakt. We zijn allemaal bezig met die ultieme prestatie, maar vergeten hierin de ander. Vaak zijn onze gesprekken vakinhoudelijk en ontzettend taakgericht en vergeten we het menselijke aspect hierin.

team

Preventiemaatregelen zijn vaak symptoombestrijding

Kortom, we kunnen allerlei stresspreventie maatregelen nemen, coaches op de werkvloer zetten en slimme tools inzetten om burn-out eerder te signaleren, maar als een simpel gesprek voeren al ingewikkeld wordt dan zijn bovenstaande maatregelen voornamelijk symptoombestrijding. Eigenlijk is het allemaal vrij simpel, maar zodra we met elkaar in een werkomgeving zitten, is het o zo moeilijk. En je hoort mij niet zeggen dat ik de oplossing heb voor de burn-out problematiek, maar ik garandeer je wel dat als er wat beter voor elkaar gezorgd wordt, je klachten veel eerder zal kunnen signaleren. En mocht het toch nog misgaan, dan zal terugkeren op de werkvloer vele malen soepeler gaan, omdat er naar je omgekeken wordt.

Om het zorgen voor elkaar en het onderlinge gesprek te stimuleren heb ik een paar tips voor je opgeschreven die je morgen al kunt toepassen:

  • Ga samen met collega’s eens een avondje stappen. Je zult zien dat je elkaar op een hele andere manier leert kennen.
  • Houdt maandagochtend eens een kringgesprek en vertel aan je team wat je in het weekend hebt gedaan, doen je kinderen waarschijnlijk ook en is super effectief! Vraag hoe met elkaar gaat en of iemand hulp nodig heeft.
  • Creëer ruimte en begrip met elkaar en voor elkaar. Je kunt niet iedere dag in een topconditie zijn. Accepteer dit in de eerste plaats bij jezelf en ook bij collega’s. Wanneer iemand zich om wat voor reden dan ook wat minder voelt, is het niet erg om wat eerder naar huis te gaan.

Als jij het bovenstaande voor elkaar kunt krijgen op je werkplek, dan weet ik zeker dat jij een fijne werkplek hebt waar alles bespreekbaar is! Ook als het even wat minder met je gaat.

Zeven jaar geleden gestart met EnergyPlatform, omdat ik zag dat werkend Nederland wel wat extra energie kon gebruiken. En dat vind ik nog steeds. Daarom help ik organisaties graag om vitaliteit op de kaart te zetten. Daar krijg ik energie van!
Frans van Leeuwen, MSc