Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Post en Koeriers

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Post en Koeriers is erkend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als aanvrager van subsidies voor HR gerelateerde activiteiten. In 2014 werd het sectorplan “Op zoek naar (ver)binding” gepresenteerd waarin het onder andere belangrijk wordt geacht om werk te maken van opleidingen om duurzaam inzetbaar te blijven. EnergyPlatform is ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de postbezorgers.

De uitdaging

Postbezorgers bewegen meer op een werkdag dan gemiddeld. Toch hebben postbezorgers ieder hun eigen uitdagingen op het gebied van leefstijl. Daarmee is de uitdaging om individuele postbezorgers meer bewust met hun eigen vitaliteit bezig te laten zijn en hen de mogelijkheden te bieden om hun leefstijl te verbeteren.

De oplossing

Onder 50 postbezorgers in Breda is een WhatsApp coaching traject uitgezet. Bij dit project “Topfit de zomer in!” is gebruik gemaakt van een online coaching module, waarbij medewerkers via WhatsApp persoonlijke leefstijladviezen aangereikt krijgen van een leefstijl coach.

 • Communicatie via WhatsApp
 • Persoonlijke online voeding coach
 • Een persoonlijke, gemakkelijke en directe interactie met de leefstijlcoach
 • Adviezen en begeleiding op maat
 • Zeer laagdrempelig
 • Wekelijks advies, recepten, video’s en E-books

Het resultaat

Met een specifiek traject hebben we de individuele uitdagingen van postbezorgers het hoofd kunnen bieden. Hierdoor is een significante bijdrage geleverd aan de leefstijl van de postbezorgers:

 • 60% van de deelnemers geeft aan het doel wat ze voor ogen hadden gehaald te hebben. 20% heeft het niet gehaald. Nog eens 20% geeft aan het gedeeltelijk gehaald te hebben.
 • 47% van de medewerkers geeft aan door het programma te zijn afgevallen. Deze medewerkers zijn gemiddeld 5 kg afgevallen.
 • 80% van de medewerkers geeft aan gezonder te eten dan voor het coaching
 • 67% van de deelnemers geeft aan het aangeleerde voedingspatroon nog steeds vol te houden.
 • 60% van de deelnemers is nu meer bewust bezig met leefstijl dan voor het coaching traject.

Wil jij meer achtergrond informatie, feiten en cijfers over deze klantencase en/of wil je ook ontdekken hoe het EnergyPlatform jouw organisatie kan mobiliseren tot een energiek en future proof bedrijf? neem dan contact met ons op.

Ik wil meer info