Grandvision Benelux

Met 800 winkels is Grandvision Benelux de markleider op het gebied van optiek. In Nederland is het bedrijf bekend met winkels als Pearle Opticiens en Eye Wish Opticiens. In België kan de consument terecht in winkels van Pearle en Grandoptical.

De uitdaging

Medewerkers vormen bij Grandvision Benelux het meest waardevolle kapitaal. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, individuele verantwoordelijkheid, vrijheid en teamwork zijn daarin essentieel. Om concreet invulling te geven aan de bovenstaande thema’s ligt er vaak nog een uitdaging. Mede omdat de vestigingen verspreid liggen door het hele land en iedere vestiging en regio zijn eigen cultuur heeft.

De oplossing

EnergyPlatform is gestart met verschillende inspiratiesessies over verzuim en vitaliteit. Deze sessies zijn gehouden op regiobijeenkomsten van EyeWish door heel Nederland. Vanuit hier is er draagvlak gecreëerd voor het thema vitaliteit en verzuim. Vervolgens heeft EnergyPlatform zijn data en verzuimpartner Nolost Capital ingeschakeld om een heldere verzuimanalyse uit te voeren. Vanuit hier is vervolgens een vitaliteitsprogramma ontwikkelt wat uitgerold gaat worden op verschillende vestigingen van EyeWish en Pearle door het hele land. Het vitaliteitsprogramma wordt geheel vormgegeven binnen het bestaande cultuurprogramma Do, Dare, Care.

Het resultaat

In het najaar van 2018 zal het programma uitgerold worden over de verschillende vestigingen. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, brengen we je op de hoogte.

Wil jij meer achtergrondinformatie, feiten en cijfers over deze klantencase en/of wil je ook ontdekken hoe EnergyPlatform jouw organisatie kan mobiliseren tot een energiek en future proof bedrijf neem dan contact met ons op.

Ik wil meer informatie