Gemeente Ede

Met de wens om meer met de vitaliteit van haar medewerkers te doen, is de gemeente Ede bij EnergyPlatform terechtgekomen. Vanuit de gemeente is er de behoefte om toekomstbestending te zijn met behulp van duurzaam inzetbare medewerkers.

De uitdaging

Met meerdere factoren die ervoor zorgen dat de prestaties en vitaliteit van medewerkers onder druk komen te staan is de uitdaging en vraag van de gemeente Ede om voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat ook op de lange termijn de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gewaarborgd blijft. Om de eerste stap van dit proces zorgvuldig te laten verlopen is er behoefte aan onderzoek. EnergyPlatform heeft dan ook de uitdaging om samen met de gemeente Ede een onderzoek uit te voeren dat zo goed mogelijk de behoeftes van medewerkers weergeeft en aansluit bij de uitdagingen van de organisatie.

De oplossing

Om dit te realiseren en aan te kunnen sluiten bij de wensen en doelstellingen van de gemeente Ede is er vooronderzoek uitgevoerd en zijn de beschikbare data geanalyseerd. Hier zijn specifieke aandachtspunten en thema’s uitgekomen die belangrijk zijn om op in te zoomen bij een behoefteanalyse. Op deze manier is er inzicht verkregen in waar de organisatie nu staat en kan het richting geven aan vervolgonderzoek. De grondige aanpak van het onderzoek stelt de gemeente Ede in staat om inzichten te vergaren die bijdragen aan een uiteindelijk zo efficiënt mogelijke aanpak van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers binnen de gemeente.

Wil jij meer achtergrond informatie, feiten en cijfers over deze klantencase en/of wil je ook ontdekken hoe het EnergyPlatform jouw organisatie kan mobiliseren tot een energiek en future proof bedrijf neem dan contact met ons op.

Ik wil meer info