AT Osborne

AT Osborne is als multidisciplinair bureau dagelijks actief om de inrichting van de leefomgeving, gericht op het welzijn van de mens, met een creatieve en vernieuwende blik te optimaliseren. Om complexe vraagstukken op te kunnen blijven lossen is EnergyPlatform gevraagd om mee te helpen aan de algehele vitaliteit van de AtOsborner.

De uitdaging

Hierbij was de uitdaging om randvoorwaarden te creëren die zorgen voor meer creativiteit bij medewerkers, zodat medewerkers in staat zijn om te anticiperen op complexe vraagstukken, zonder het verlies van het prestatievermogen op de lange termijn. Medewerkers van AT Osborne presteren op top niveau, reizen veel en hebben daardoor weinig rust en ontspanningsmomenten. Kortom, een duurzame aanpak waarbij de mens centraal staat en daarmee de balans tussen presteren op het werk en het herstellen van deze prestaties te optimaliseren.

De oplossing
Om dit te realiseren was het van belang om de kansen en mogelijkheden op het gebied van Wellbeing over te brengen op de medewerker. Om deze uitdaging om te zetten in een praktisch resultaat is EnergyPlatform aan de slag gegaan met specifieke thematieken op het gebied van Wellbeing, gericht en inspelende op de bestaande obstakels als veel zitten, weinig bewegen, korte pauzes en snel vullende eetmomenten. Aan de hand van een uitgebreide analyse zijn diverse Wellbeing profielen van de At Osborner in kaart gebracht, waardoor we in staat waren om een gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen. Waarbij de accenten zijn gericht op het vergroten van bewustzijn om daarmee het zelfregulerend vermogen te stimuleren.

Het beoogde resultaat
Om in de eerste plaats een betere rol te spelen voor jezelf en de opdrachtgever was het credo meer energie en activiteit gedurende de werkdag. Hierbij stond het individu centraal, die ‘Wellbeing proof’ is en kan omgaan met de uitdagingen van de werkweek. Met praktische, interactieve interventies zijn de eerste resultaten daar. Medewerkers ervaren mogelijkheden en kansen hoe ze om kunnen gaan met aspecten als veel zitten, regelmatig reizen en korte pauzes. Het gevolg is dat ze energieker en actiever de dag ervaren. Tevens, kunnen ze hierdoor flexibeler werken en is er daardoor meer tijd voor ontspanning. De resultaten spreken voor zich en de volgende stap is het verder vergroten van de creativiteit om zo vernieuwend en toekomstgericht te presteren.

Wil jij meer achtergrond informatie, feiten en cijfers over deze klantcase en/of wil je ook ontdekken hoe het EnergyPlatform jouw organisatie kan mobiliseren tot een energiek en future proof bedrijf neem dan contact met ons op.

Ik wil meer info