NIEUWS

Hoe gebruiken we data in combinatie met vitaliteit?

Gisteren is ons datateam naar het data evenement van onze klant PostNL geweest. We zijn namelijk altijd benieuwd naar verbeteringen en uitdagingen op het gebied van data! We leren dan ook graag van de ervaringen van andere organisaties. PostNL bezorgt al meer dan honderd jaar iedere dag post en pakketten in heel Nederland. Hierdoor beschikken ze over unieke data waar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ook bij ons werk in vitaliteitsmanagement speelt data-analyse een belangrijke rol.

Op het gebied van vitaliteitsmanagement willen we bijvoorbeeld dat de data die we verzamelen op zo’n manier kunnen overbrengen dat we gedragsverandering teweegbrengen. Hierbij zijn vooral de positieve benadering en het versterken van de sterke punten van medewerkers belangrijk. Je kan alleen je zwakke punten verbeteren als je weet waar je sterke punten liggen. Bij organisaties die focussen op de zwakke punten blijven de sterke punten onderbelicht. Hierdoor vindt er op de sterke punten te weinig verbetering plaats. Stilstand is immers achteruitgaan. De visie van EnergyPlatform is dan ook: versterken is beter dan voorkomen of genezen. Dit noemen we amplitie.

Data-analyse

Data kan hierbij veel interessante inzichten opleveren die kunnen helpen om een organisatie te verbeteren en efficiënter te maken. Het is echter van belang dat we hierbij niet de mens uit het oog verliezen. Daarom is het belangrijk niet alleen te kijken naar de data, maar ook met medewerkers in gesprek te gaan. Wat speelt er voor de medewerker in de praktijk? Door te luisteren naar medewerkers vergroot je ook de betrokkenheid van de medewerker bij het bedrijf. Als je medewerkers zelf laat nadenken over hoe het bedrijf verbeterd kan worden dan worden de medewerkers de owner van de verandering. Dit vergroot de betrokkenheid en het draagvlak en daarmee de kans op succes. Wees hierbij niet bang om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Weerstand

Iedere verandering brengt wel weerstand met zich mee en vooral bij het gebruik van data. Als medewerkers hierbij op een negatieve of bestraffende manier worden aangesproken is dit al helemaal het geval. Door bij het bespreken van de data eerst de positieve bevindingen te benadrukken, staan medewerkers er meer open voor. Hierdoor zullen ze meer vertrouwen hebben in een verbetering in plaats van angst voor de verandering.

Hoe kunnen we deze kennis toepassen?

  • Gebruik data om de organisatie als geheel te versterken en niet alleen om de zwakke punten te benadrukken;
  • Betrek de medewerkers bij veranderingen. Leg het dus niet van bovenaf op;
  • Benadruk de positieve bevindingen van de data;
  • Laat een Energyscan uitvoeren.
Het analyseren van data is voor mij iedere keer weer een uitdaging! Daarnaast ben ik actief in het Nederlands Curling team en wil ik naar de Olympische Spelen.
Carlo Glasbergen MSc